[1]
D.I., K. 2020. ПРОБЛЕМИ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Social Law . 2 (May 2020), 97-105.