MAIN FEATURES OF THE PRINCIPLE OF GENDER EQUALITY UNDER THE LABOR LAW OF UKRAINE

  • Svitovenko D. V.
Keywords: gender discrimination, gender equality, principles of law, social justice, sphere of labor and employment.

Abstract

The article defines the essential characteristics of the principle of gender equality under the labor legislation of Ukraine on the basis of a critical analysis of the main features of this civilizational principle. The author defines the purpose, tasks, functions, as well as the regulatory framework for gender equality in the field of labor and employment. The conclusions to the article indicate that the principle under study is a civilizational fundamental idea, according to which the state and employers create conditions under which any person, regardless of his gender identity, is perceived as a person who has a basic legal status in the field of labor and employment, as well as guarantees of obtaining and implementing this legal status. In view of this, favorable conditions are created for ensuring the social security of the employee, which are characterized by the most equal (for men and women) conditions for the realization of freedom of work, the embodiment of labor potential, as well as protection of the employee from gender discrimination in the field of labor and protection from labor exploitation on the basis of gender.

References

1. Бондаренко К. А. О соотношении договорного и нормативного методов трудового права. Современное право. 2009. № 4. С. 92-96.
2. Пузанова В. В. Вияв гуманізму у випадках припинення трудових правовідносин. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 19 квітня 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 278-280.
3. Козіна М. В. Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання праці спортсменів. Митна справа. 2013. № 6 (90). Кн. 2. С. 338-343.
4. Юровська Г. В., Жданкіна Л. К. Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози. Вісник Конституційного Суду України. 2021. № 1. С. 103-119.
5. Білоус С. Г. Забезпечення гендерної рівності в трудовому праві України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Право. 2010. № 14. С. 142-146.
6. Дріжчана С. В. Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю. Університетські наукові записки. 2008. № 3. С. 195-200.
7. Царенко О. М., Царенко С. І. Гендерна дискримінація жінок-військовослужбовців. Правова позиція. 2020. № 3 (28). С. 102-107. doi:10.32836/2521-6473.2020-3.19.
8. Яковлєв О. А. Поняття централізованого правового регулювання умов праці в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6, Т .4. С. 87-90.
9. Кушнир Н. В. Теоретичні засади реалізації гендерної рівності у трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2020. 208 с.
10. Сердюченко О. В, Коваленко Ж. А Механізм забезпечення гендерної рівності при працевлаштуванні в органи прокуратури України. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 300-304.
Published
2021-01-19
How to Cite
D. V., S. (2021). MAIN FEATURES OF THE PRINCIPLE OF GENDER EQUALITY UNDER THE LABOR LAW OF UKRAINE. Social Law , (2), 121-127. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/503
Section
Articles