PECULIARITIES OF LEGISLATIVE REGULATION OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF MINORS

  • Mykhaylyuk O. V.
Keywords: minors, children, protection, legislation, labor rights,

Abstract

The article pays attention to the legal regulation of protection of labor rights of minors. The peculiarities of normative-legal acts aimed at regulating the work of minors are determined. An analysis of international regulations in this area. The norms of national legislation aimed at regulating public relations in this area are reflected. Suggestions for improving the protection of labor rights of minors based on the analysis of international and national law are presented.

References

1. Что такое детский труд? | Центр труда Университета Айовы. https://laborcenter.uiowa.edu/special-projects/child-labor-public-education-project/about-child-labor/what-child-labor.
2. «Конвенція про права дитини». Офіційний веб.портал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/995_021.
3. «Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників (укр/рос)». Офіційний веб.портал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/994_044.
4. Директива Европейского Союза 94/33/ЕС от 22.06.1994 о защите работающей молодежи | ГАРАНТ. http://base.garant.ru/70214524/.
5. Про мінімальний вік для прийому на роботу : Конвенція Міжнародної організації праці від 26 червня 1973 року № 138 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_054
6. «Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182». Офіційний веб.портал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/993_166.
7. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua.
8. «Про охорону дитинства». Офіційний веб.портал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/2402-14.
9. Кодекс законів про працю України: закон України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ // Відомості Верховної ради УРСР. – 1971.,– дод. до № 50. – Ст. 375.
10. Теличко О. А. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці молоді. Право і суспільство. 2016. № 1 (ч. 2). С. 59–64.
11. Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2009. 19 с
12. «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (ДНАОП 0.03-8.07-94)». Офіційний веб.портал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/z0176-94.
13. «Про охорону праці». Офіційний веб.портал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/2694-12.
14. Івчук Ю. Ю. До питання охорони праці неповнолітніх І Ю. Ю. Івчук // Держава і право. - 2011. -№3,- С. 276-278.
Published
2021-01-06
How to Cite
O. V., M. (2021). PECULIARITIES OF LEGISLATIVE REGULATION OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF MINORS. Social Law , (2), 107-112. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/501
Section
Articles