GENERAL LEGAL PRINCIPLES OF EXERCISE OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE FIELD OF EMPLOYMENT RELATIONS

  • Dyachenko O. A.
Keywords: disability, general legal principles, labor relations, persons with disabilities, principles of law, rights in the field of labor relations.

Abstract

The article is devoted to a comprehensive study of the essence and structure of the general legal principles of the realization of the rights of persons with disabilities in the field of labor relations. The author formulates the definition of the general legal principles under study, as well as analyzes the system of these principles, which consists of the principles of the rule of law, human centrism, legality, justice, equality of rights and opportunities (prohibition of discrimination). The conclusions to the article outline the actual socio-legal significance of the general legal principles of the realization of the rights of persons with disabilities in the field of labor relations, and also establish the connection of the process of objectification of these principles with ensuring the social security of persons with disabilities

References

1. Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 22-28.
2. Василько І. В. До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 82-86.
3. Василько І. В. Особливості реалізації трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2016. 22 с.
4. Остапенко Ю. О. Принципи реалізації трудових прав працівника. Знання європейського права. 2021. № 2. С. 61-65. doi:10.32837/chern.v0i2.206.
5. Ковалюмнус Е. Л. Правовий механізм захисту трудових та соціальних прав суддів в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2021. 246 с.
6. Панченко М. В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2019. 455 с.
7. Unger R. M. Law in modern society : toward a criticism of social theory. New York : The Free Press, 1976. 309 p.
8. Гладкий В. В. Колапс трудових прав працівників у призмі ідеї меркантицентризму в постіндустріальному суспільстві. Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини в Україні : матеріали Всеукр. правнич. диспуту (м. Кривий Ріг, 13 грудня 2017 р.). Кривий Ріг : ДЮІ, 2017. С. 71-76.
9. Муравенко О. Ю. Роль і місце прокуратури в забезпеченні законності в державному управлінні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2014. 203 с.
10. Соловей А. А. Дослідження соціальної справедливості в межах трудового права. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. № 1 (41). С. 108-113.
Published
2021-01-20
How to Cite
O. A., D. (2021). GENERAL LEGAL PRINCIPLES OF EXERCISE OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE FIELD OF EMPLOYMENT RELATIONS. Social Law , (2), 90-95. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/498
Section
Articles