DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF ELECTRIC POWER ENGINEERING

  • Mykolayetsʹ D.A.
Keywords: status, administrative and legal status, electricity market, public administration body.

Abstract

The practical significance of the study lies in proposals aimed at improving management activities in the electric power industry, as well as increasing the efficiency of administrative and legal regulation of the market for the production and distribution of electric energy.

References

1.Сагайдак І. С., Мосюк Т. В. Зелений тариф як механізм стимулювання ресурсозбереження. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК –2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 р. Ірпінь : УДФСУ, 2016. С. 160–166
2.Дороніна І.І. Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1 (44). С. 31–43.
3.Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.) URL: https://cutt.ly/sQE5fQh (Дата звернення: 08.08.2021)
4.Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”: Розпорядження Кабінету Міністрів від 18.08.2017 № 605-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 167
5.Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”: Розпорядження Кабінету Міністрів від 18.08.2017 № 605-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 167
6.Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”: Розпорядження Кабінету Міністрів від 18.08.2017 № 605-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 167
7.Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР.Відомості Верховної Ради України(ВВР). 1994. № 30. С. 283
8.Куньч З. Й., Харчук Л. Полісемія в українській електроенергетичній термінології. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології: збірник наукових праць. 2016. № 842. С. 77–81
9.Харчук Л. В. Формування та системна організація української електроенергетичної терміносистеми: дис. … канд. філолог. наук: спец. 12.00.01. Львів, 2017. 393 с.
10.Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII.Відомості Верховної Ради України(ВВР).2017. № 27-28. С. 9
11.Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР.Відомості Верховної Ради України(ВВР). 1994. № 30. С. 283
12.Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII.Відомості Верховної Ради України(ВВР).2017. № 27-28. С. 9
13.Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 № 555-IV.Відомості Верховної Ради України(ВВР). 2003. № 24. С. 155
14.Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР.Відомості Верховної Ради України(ВВР). 1994. № 30. С. 283
15.Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 № 555-IV.Відомості Верховної Ради України(ВВР). 2003. № 24. С. 155
Published
2021-04-14
How to Cite
D.A., M. (2021). DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF ELECTRIC POWER ENGINEERING. Social Law , (2), 83-89. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/497
Section
Articles