ELEMENTS OF THE MECHANISM OF NATIONAL LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF JUDICIAL EMPLOYEES

  • Zhuravelʹ V. O.
Keywords: judicial system, legal regulation, social protection, elements.

Abstract

The article identifies the scientific study of the constituent elements of the mechanism of legal regulation of social protection of employees of the judiciary will establish the features of each of the elements that will indicate the independence of such a mechanism, its separation and difference from other mechanisms.

References

1. Шкуропацький О. І. До питання визначення поняття механізму адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу збройних сил України Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2017. № 23. С. 109-112
2. Денисова А. І. Правові засоби: поняття та види. Право України, 2010. № 7. С. 190-195.
3. Марусевич Д. О. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту поліцейських: дис. …доктора філософії з права: спец. 081. Київ, 2021. 236 с.
4. Сірко В.С. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Юридичний науковий електроний журнал. 2018. № 4. С. 109 – 112
5. Галій М. С. Юридико-термінологічний зміст механізму захисту прав і свобод людини в діяльності національної поліції України. Часопис Київського університету права, 2018. № 4. С. 32-36
6. Коросташова І. М. Механізм адміністративно-правового регулювання як правова категорія та багатоаспектне явище. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2019. № 1. С. 52-61
7. Гуменюк І. О. Теоретичні питання кодифікації законодавства про соціальний захист. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2012. № 5. С. 133-135
8. Максакова Р. М. Установча функція парламенту: проблеми визначення змісту та порядку реалізації. Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики, 2015. № 6. С. 37- 43
9. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради України (ВВР).2014. № 13. С. 828.
10. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України: Постанова Кабінету Міністрів від 17.06.2015 № 423. Офіційний вісник України. 2015. № 51. С. 52.
11. Храпко І. Є. Мережа установ соціального захисту населення України. Економіка. Управління. Інновації, 2013. № 1. С. 1-13
12. Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України: Рішення Вищої Ради правосуддя від 17.01.2019 № 141/0/15-19. URL: https://cutt.ly/2nP6W93 (Дата звернення: 12.06.2021)
13. Андрієнко І. С. Особливості юридичної відповідальності у праві соціального забезпечення. Південноукраїнський правничий часопис: Проблеми трудового права та права соціального забезпечення, 2020. № 3. С. 129-134
14. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. С. 1122.
15. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. №25. С. 131.
Published
2021-01-14
How to Cite
V. O., Z. (2021). ELEMENTS OF THE MECHANISM OF NATIONAL LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF JUDICIAL EMPLOYEES. Social Law , (2), 45-53. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/492
Section
Articles