PROCEDURE FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF LABOR LAW

  • Rybak N.V.
Keywords: evaluation, procedure, labor legislation, labor, employee.

Abstract

In the article the features of evaluating the effectiveness of labor legislation are analyzed. The content and significance of this legal phenomenon are revealed. Researched the procedure for evaluating the effectiveness of labor legislation.

References

1. Кіндрат П. В. Концепція оцінювання ефективності законодавства в інформаційній сфері. Підприємництво, господарство і право, 2017. № 7. С. 117-120
2. Пахнін М. Л. Взаємодія засобів масової комунікації з органами публічного управління як чинник державотворення в Україні: дис. … канд. наук з держ. управл.: спец. 25.00.01. Харків, 2018. 216 с.
3. Сороковська С. В. Роль та місце моніторингу і оцінки в державній політиці у сфері питного водопостачання. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2019. № 4. С. 1-9
4. Конєчна-Саламатін Й. Оцінювання публічних політик в Україні. К.-Варшава, 2016. 229 с.
5. Матвєєва Ю. І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства. Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки, 2005. Т. 38. С. 52-56
6. Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи: Розроблено та рекомендовано робочою групою з розробки системи оцінювання якості роботи суду за підтримки проекту USAID "Справедливе правосуддя". URL: https: cutt.ly/KjRrqs4 (Дата звернення: 15.01.2021)
7. Мусаєва А. К. Європейський досвід оцінки законодавства: традиції та новації. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2014. № 1. С. 5-9
8. Тимченко Г.В. Теоретико-правові засади ефективності законодавства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень/Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2011. 21 с.
9. Цимбала І. З. Критерії ефективності способів захисту права на працю у трудових правовідносинах. Юридичний науковий електронний журнал, 2019. № 1. С. 105-108
10. Воропай Л. А. Критерії формування та ефективності реалізації державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО. Актуальні проблеми державного управління, 2020. № 1 (57). С. 318-323
11. Болокан І. В. Критерії та показники ефективності реалізації адміністративно-правових норм: загальна характеристика. Актуальні проблеми держави і права, 2017. Вип. 79. С. 11-20.
12. Почепцов Ю. В. Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти: дис. … доктора філософії. Київ, 2020. 236 с.
13. Посібник із визначення потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах: Практичні рекомендації Посольства Великої Британії в Україні. URL: https: cutt.ly/ijRrCe7 (Дата звернення: 15.01.2021)
14. Галушка З.І., Дутчак А.В. Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2015. Вип. 2. С. 11-18
15. Gerard Debreu. Valuation Equilibrium and Pareto Optimum. ational Academy of Sciences of the United States of Americaю Vol. 40, No. 7 (Jul. 15, 1954), pp. 588-592
16. United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947). URL: https: cutt.ly/6jRr6kk (Дата звернення: 15.01.2021)
17. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
18. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабміну від 28.12.1992 № 731. URL: https: cutt.ly/0jRtdxm (офіційне звернення: 15.01.2021)
19. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів: Рекомендації Міністерства юстиції України від N 41 від 21.11.2000. URL: https: cutt.ly/cjRtcLJ (Дата звернення 07.01.2021)
20. Декларація про викорінювання насилля щодо жінок: Декларація ООН від 20.12. 1993. URL: https: cutt.ly/djRtBQN (Дата звернення: 15.01. 2021)
21. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353-р.Урядовий кур’єр. 2020. № 212.
Published
2021-12-15
How to Cite
N.V., R. (2021). PROCEDURE FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF LABOR LAW. Social Law , (2), 16-27. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/487
Section
Articles