TASKS OF SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS

  • Shapoval K. H.
Keywords: Key words: tasks, social protection, civil servant, civil service, social legislation.

Abstract

In the article the specifics of the tasks of social protection of civil servants are analyzed. Their classification is determined. The content and meaning of each of them are detailed.

References

1. Тімофєєва М. І. Сутність соціального захисту населення. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2016. № 6. С. 169-174
2. Березовська-Чміль О. Б. Теоретико-методологічні основи дослідження соціального захисту. Панорама політологічних студій, 2012. Вип. 9. С. 153-157
3. Драбик О. М. Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті соціального захисту сільського населення: дис. … канд. економ. наук: спец. 08.00.03. Кам’янець-подільський, 2018. 255 с.
4. Смирнова І.І., Чемерис Є.Т. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства. Економічні студії, 2019. № 4(26). С. 162-168.
5. Безусий В. В. Соціальний захист державних службовців в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення/КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2020. 44 с.
6. Роледерс В. В. , Кукель Г. С. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання. Ефективна економіка, 2019. №. 10. С. 49-54
7. Питання оплати праці працівників державних органів: Постанова Кабінету Міністрів від 18.01.2017 № 15. Офіційний вісник України. 2017. № 9. С. 43.
8. Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500. Офіційний вісник України. 2016. № 65. С. 44.
9. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353-р.Урядовий кур’єр. 2020. № 212.
Published
2020-12-10
How to Cite
K. H., S. (2020). TASKS OF SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS. Social Law , (1), 68-73. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.10
Section
Articles