ANALYSIS OF THE MECHANISM OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF JUDICIAL SYSTEM EMPLOYEES AND ITS COMPONENTS

  • Zhuravel V. O.
Keywords: Key words: mechanism, international legislation, social protection, employee of the judicial system, social legislation.

Abstract

In the article the specifics of international legal regulation of social protection of judicial staff are analyzed. The mechanism of this type of legal regulation is determined. The list of constituent elements of the mechanism of international legal regulation of social protection of employees of the judicial system is formulated. The essence of each of them is described. The role of these elements is detailed.

References

1. Коруц У.З. Міжнародно-правовий механізм реалізації права на справедливий судовий розгляд. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 2. С. 50-55
2. Юшко А.М., Швець Н.М. Міжнародні соціальні стандарти. Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. 121 с.
3. Мельник В.П. Поняття та ознаки соціального захисту осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект. Часопис Національного університету «Острозька академія». 2015. № 2 (12). С. 1-15.
4. Саленко О.В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, ϊx зміст і класифікація. Національний юридичний журнал: теорія та практика. 2014. № 6. С. 263-269.
5. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948. Офіційний вісник України. 2008. № 93. С. 89.
6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний документ від 16.12.1966. URL: https: cutt.ly/Fn1Qp7T (дата звернення: 20.06.2021).
7. Конвенція про права осіб з інвалідністю: Міжнародний документ від 13.12.2006. Офіційний вісник України. 2010 № 17. С. 93.
8. Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція Міжнародної організації праці № 102 від 28.06.1952. Офіційний вісник України. 2016. № 28. С. 14.
9. Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника: Конвенція Міжнародної організації праці від 29.06.1967 № 128. URL: https: cutt.ly/hn1QXyO (дата звернення: 20.06.2021).
10. Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму: Конвенція Міжнародної організації праці від 08.07.1964 № 121. URL: https: cutt.ly/9n1Q3dK (дата звернення: 20.06.2021).
11. Клименко А.Л. Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеграції України: окремі аспекти. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 2 (12). C. 9-10.
12. Європейський кодекс соціального забезпечення: Міжнародний документ Ради Європи від 16.04.1964 № 48. URL: https: cutt.ly/vn1WT3e (дата звернення: 20.06. 2021).
13. Європейська конвенція про соціальне забезпечення: Конвенція Ради Європи від 14.12.1972 № ETS № 78. URL: https: cutt.ly/On1WJ3A (дата звернення: 20.06. 2021).
Published
2021-06-07
How to Cite
V. O., Z. (2021). ANALYSIS OF THE MECHANISM OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF JUDICIAL SYSTEM EMPLOYEES AND ITS COMPONENTS. Social Law , (1), 59-67. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.09
Section
Articles