TRENDS IN FURTHER DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF PUBLIC SERVICE EMPLOYEES

  • Havrylyuk V.O.
Keywords: Key words: tendencies, social protection, employee, public service, legislation.

Abstract

In the article the directions of further development of legislation in the field of social protection of public service employees are analyzed. The list of tendencies of further development of legal regulation of social protection of public service employees is determined. Each of them is revealed and characterized.

References

1. Хоружий М. Є, Гбур З. В. Соціальний захист державного службовця. Інвестиції: практика та досвід, 2021. № 13-14. С. 103-109
2. Кириленко О. П. Фінансування соціального захисту населення в Україні: тенденції та перспективи. Інвестиційна економіка, 2018. № 1-2. С. 175-182
3. International labor organization. World Employment and Social Outlook: Trends 2021. URL: https://cutt.ly/dE0mGRo (Дата звернення: 08.10.2021)
4. Карпунець А. С. Інститут державної служби в системі державного управління Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія: Управління, 2016. № 4. С. 153-161.
5. Бортейчук Р. Ю. Механізми оцінки ефективності системи стратегічного управління у діяльності органів державної влади. Демократичне врядування, 2011. Вип. 7. С. 1-12
Published
2021-06-15
How to Cite
V.O., H. (2021). TRENDS IN FURTHER DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF PUBLIC SERVICE EMPLOYEES. Social Law , (1), 53-59. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.08
Section
Articles