DEFICIENCIES AND GAPS OF LEGAL REGULATION OF STATE ACTIVITY AS A SUBJECT OF SOCIAL SECURITY LAW AND PROPOSALS REGARDING THEIR VIR

  • Deneha O.P.
Keywords: Key words: shortcomings, gaps, state, subject of social security law, social legislation.

Abstract

In the article gaps and shortcomings in legal regulation activities of the state as a subject of social security law are identified. The essence and significance of each of them are described. The problematic points in the social legislation on the legal regulation of this area are pointed out. Ways to solve them are suggested. Proposals for amendments to social legislation are substantiated.

References

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09 липня 2003 року № 1058-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49. Ст. 376.
3. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий): Міжнародний документ від 06.11.1990 № ETS № 139. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_651 (дата звернення: 06.05.2020).
4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46-47. Ст. 403.
5. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю: Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. №33-34. С. 1354. Ст. 404.
6. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України від 16.11.2000 № 2109-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 1. Ст. 2.
7. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 21. Ст. 252.
8. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ від 03.05.1996. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 51. Ст. 2096.
9. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98. Офіційний вісник України. 1998. № 24. С. 3. Ст. 870.
10. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 № 137-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 43. Ст. 418.
11. Sozialgesetzbuch (SGB). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/SGB_11.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
12. Новосельська І., Руше М. Кодифікація законодавства України із соціального забезпечення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 43-45.
Published
2021-06-02
How to Cite
O.P., D. (2021). DEFICIENCIES AND GAPS OF LEGAL REGULATION OF STATE ACTIVITY AS A SUBJECT OF SOCIAL SECURITY LAW AND PROPOSALS REGARDING THEIR VIR. Social Law , (1), 46-53. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.07
Section
Articles