FORMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE OFFICERS IN UKRAINE

  • Tykhonova D. S.
Keywords: Key words: professional training, professional level, employee, types of professional training.

Abstract

The article considers approaches to understanding the professional training of police officers under the legislation of Ukraine. The main types of professional training of employees in general are identified, which include: informal professional training; professional training of employees; formal professional training of employees. It is also determined what types of professional training are applied to police officers under special legislation.

References

1. Червякова О. В. Професійний відбір та професійна орієнтація кандидатів на навчання у закладах освіти МВС України / О. В. Червякова // Вісник Ун-ту внутр. справ. Ę 1999. Вип. 9. С. 38-42.
2. У 2020 році зріс рівень довіри населення до МВС: презентація результатів дослідження щодо сприйняття та оцінки внутрішньої безпеки в Україні - Бахмутський районний відділ поліції. http://bahmut-police.dn.ua/news/view/6797. Дата звернення 21, Травень 2021.
3. Лист МВС України ­Про стан дисципліни і законності в органах та підрозділах внутрішніх справ України за 2010 рік» : від 11.02.2011 р., № 2269/Пп
4. Клочко А. М. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: порядок та основні елементи / А. М. Клочко // Форум права. 2014. № 4. С. 175-180
5. «Про професійний розвиток працівників». Офіційний вебпортал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/4312-17. Дата звернення 21, Травень 2021.
6. «Про Національну поліцію». Офіційний вебпортал парламенту України. https://zakon.rada.gov.ua/go/580-19 (21, Травень 2021).
7. «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції». Офіційний вебпортал парламенту України, https://zakon.rada.gov.ua/go/z0576-16. Дата звернення 21, Травень 2021.
8. Швець Д. В. Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських. Право і безпека. 2017. № 3 (66). С.103-112
9. Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції : наказ МВС України від 16.02.2016 № 105 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16
10. Pвіт Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених міністерству внутрішніх справ України на підготовку кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання затверджено рішенням Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-2
Published
2021-05-11
How to Cite
D. S., T. (2021). FORMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE OFFICERS IN UKRAINE. Social Law , (1), 39-45. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.06
Section
Articles