PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF LABOR LAW OF UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

  • Rybak N.V.
Keywords: Ключевые слова: проблемы, правовое регулирование, оценка эффективности, трудовое законодательство, труд.

Abstract

In the article the specifics of the current state of legal regulation of evaluating the effectiveness of labor legislation of Ukraine are analyzed. The list of problems of legal regulation of this sphere is defined. The content and essence of each of them are revealed.

References

1. Результативна законотворчість: аналіз Громадянської мережі ОПОРА у 2019 році. URL: https://cutt.ly/bWHWuWi (Дата звернення: 08.09.2021)
2. Інформація про реформу ринку праці: статистика Міністерства економіки України за 2021 рік. URL: https://cutt.ly/QWHWlcr (Дата звернення: 08.09.2021)
3. Кіндрат П. В. Концепція оцінювання ефективності законодавства в інформаційній сфері. Підприємництво, господарство і право, 2017. № 7. С. 117-120
4. Марова С. Ф., Губська Н. В. Удосконалення методу оцінки ефективності роботи державного службовця в Україні. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін». Серія “Державне управління”. Т. ХХ, вип. 312. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. С. 91-101
5. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм: Постанова Кабінету Міністрів від 31.01.2007 № 106. Офіційний вісник України. 2007. № 8. С. 86.
6. Легін Л. М. Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак. Право і суспільство, 2016. № 2. С. 21-26
7. Про затвердження Методики оцінки ефективності виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки: Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України від 20.02.2020 № 960. URL: https://cutt.ly/zWHEIwb (Дата звернення 08.09.2021)
8. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. №.25. С. 1042
9. Про соціальний діалог: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 28. С. 1353.
10. Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. Офіційний вісник України. 2016. № 44. С.2191.
11. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів: Рекомендації Міністерства юстиції України від N 41 від 21.11.2000. URL: https://cutt.ly/wWF03KR (Дата звернення 07.01.2021)
12. Павлюк Н. В. Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні. Демократичне врядування, 2016. Вип. 16-17. С. 1-9
Published
2021-06-08
How to Cite
N.V., R. (2021). PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF LABOR LAW OF UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION. Social Law , (1), 31-39. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.05
Section
Articles