SPECIAL PROPOSALS FOR IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF SUPERVISION AND CONTROL OF COMPLIANCE WITH THE LABOR LAW OF UKRAINE

  • Kaylo I.YU.
Keywords: Key words: supervision, control, observance of legislation, labor legislation, labor.

Abstract

In the article the problems of legal regulation of supervision and control over compliance with labor legislation of Ukraine are analyzed. The content and meaning of each of them are detailed. The current gaps and shortcomings of the legal regulation of supervision and control over compliance with labor legislation of Ukraine are pointed out. A list of proposals for improving this area has been formulated. The specifics of each of the proposals are described.

References

1. Інформаційно-аналітична довідка «Про стан охорони праці в Україні у 2020 році та пріоритетні напрями роботи у 2021 році». URL: https://bit.ly/3g3r26A (дата звернення: 01.06.2021).
2. Шемелинець І.І., Позняк О.П. Співвідношення понять нагляду і контролю в трудовому законодавстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 36 (1).С. 183-186.
3. Кравчук О.О. Нова відповідальність за порушення трудового законодавства – непропорційне втручання держави у бізнес. Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 2018. № 2 (38). С. 119-127.
4. Остапенко Л.О. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 / НУ «Львівська політехніка». Л., 2021. 42 с.
5. Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2019 року № 823. Офіційний вісник України. 2019. № 70. С. 161.
6. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2007. № 29. С. 1001.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. С. 1122.
8. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50. Ст.
Published
2021-06-14
How to Cite
I.YU., K. (2021). SPECIAL PROPOSALS FOR IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF SUPERVISION AND CONTROL OF COMPLIANCE WITH THE LABOR LAW OF UKRAINE. Social Law , (1), 24-31. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.04
Section
Articles