HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF INFORMATION AND LEGAL ENSURING ANTI-CORRUPTION IN LAW ENFORCEMENT BODIES DURING THE PERIOD 1994–1999

  • Shcherban V.D.
Keywords: Keywords: historical and legal aspect, information and legal support, anti-corruption, law enforcement agencies, information legislation.

Abstract

In the article the features of the genesis of information and legal support for combating
corruption in law enforcement agencies are analyzed. The given question within the period of 1994–1999
is considered. The basic characteristic features of this stage are revealed and the value of each of them is
detailed.

References

1. Про боротьбу з корупцією: Закон № 356/95-ВР від 05.10.1995 // Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1995, N 34, ст. 266
2. Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента України № 319/97
від 10.04.1997 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319/97
3. Задирака Н. Ю. Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні / Н. Ю.
Задирака, К. В. Берднікова // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 274-277
4. Про звернення громадян: Закон № 393/96-ВР від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1996, N 47, ст.256
5. Лозовий В. Інформаційно-правове забезпечення діяльності Державтоінспекції МВС
України / Валерій. Лозовий // Вісник Академії управління МВС. - 2010. - № 3(15). - С. 78-87
6. Ревак І.О. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол.
доц. І.О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 220 с.
Published
2020-12-10
How to Cite
V.D., S. (2020). HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF INFORMATION AND LEGAL ENSURING ANTI-CORRUPTION IN LAW ENFORCEMENT BODIES DURING THE PERIOD 1994–1999. Social Law , (2), 64-67. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.11
Section
Articles