УЧАСТЬ АДВОКАТА У РОЗГЛЯДІ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ПРО НАДАННЯ СУДОМ ДОЗВОЛУ НА ТИМЧАСОВИЙ ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

  • Лубяна К. А.
Keywords: lawyer, consideration of cases, labor relations, court, temporary departure of the child.

Abstract

In the article the specifics of the lawyer's participation in the consideration of cases arising from labor relations and the granting by the court of permission for the temporary departure of the child outside Ukraine are analyzed. The list of features of participation of the lawyer in consideration of the cases arising from labor relations and which are considered by way of the simplified claim proceedings of civil proceedings is defined. The content and significance of each of them are studied.

References

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. ст.492
2. Штефан О.О. Окремі питання вирішення трудових спорів у порядку цивільного судочинства. Юридичний науковий електронний журнал. № 2/2019. С. 80-83
3. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50
4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. ст.135
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. ст.356
6. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-п#Text (дата звернення 19.09.2019 року)
7. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. ст.142
8. Кириченко, Т. Правові проблеми незаконного вивезення дитини з країни постійного місця проживання. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 27-31
9. Доманчук О. Вивезення дитини за кордон. Судова практика. Юридична газета. №37 (587). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vivezennya-ditini-za-kordon-sudova-praktika.html (дата звернення 17.09.2019 року)
10. Фоменко В. Особливості розгляду справ про надання дитині дозволу на виїзд за межі України. Юридична газета. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/simeyne-pravo/osoblivosti-rozglyadu-sprav-pro-nadannya-ditini-dozvolu-na-viyizd-za-mezhi-ukrayini.html
Published
2020-12-26
How to Cite
К. А., Л. (2020). УЧАСТЬ АДВОКАТА У РОЗГЛЯДІ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ПРО НАДАННЯ СУДОМ ДОЗВОЛУ НА ТИМЧАСОВИЙ ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ. Social Law , (4), 103-110. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/306
Section
Articles