ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК

  • Павліченко О. В.
Keywords: legal problems, practical problems, theoretical problems, social protection of women, gender equality.

Abstract

In the article the shortcomings and gaps in the current state of social protection of women are analyzed. Current scientific works in this field are outlined. The list of practical and theoretical problems of social protection of women is determined.

References

1. Яцух О.В. Охорона праці жінок. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2013. Вип. 13. Т. 6. С. 232-237.
2. Пожарова О.В. Міжнародні стандарти трудових прав жінок із сімейними обов’язками та законодавство України, що закріплює відповідні права. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2013. № 1 (18). С. 69- 75.
3. Кучава К.О. Проблеми гендерної рівності у сфері трудових відносин в Україні. Управління розвитком. 2014. № 6. С. 48-50.
4. Шульженко І.В., Романюк О.І. Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія: Гуманітарні науки. 2013. Вип. 2. С. 129-137.
5. Леонтьєва Л.В. Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні. Форум права. 2010. № 4. С. 572-575.
6. Степанов А.С. Орієнтири та пріоритети реформування соціальної політики України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Державне управління. 2015. Т. 254. Вип. 242. С. 110-113.
Published
2020-12-14
How to Cite
О. В., П. (2020). ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК. Social Law , (4), 50-53. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/295
Section
Articles