ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Гаращук В.М.
Keywords: higher education institution, management, administration, higher education reform in Ukraine, management of higher education institution.

Abstract

 The article considers the problems related to the modern legal provision of higher education institution management. Based on the analysis of statutory documents of higher education institutions, attention is focused on the current practice in Ukraine of a differentiated approach to the development of self-governing bodies of higher education institutions and the lack of a single legislative approach to their legal status. Certain norms set forth in the current Law of Ukraine "On Higher Education" are criticized, the need to adopt a unified form (model) of self-governing governing bodies of higher education institutions is substantiated, the position on the need to standardize acts of management in higher education institutions of Ukraine is defended.

References

1. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII. Відомості Верховної Ради. – 2014. - № 37-38. – Ст. 2004.
2. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2015 р. № 802. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/2011-06-14-16-17-19/2011-06-24-09-20-58/75-2013-01-16-01-00-41.html.
3. Статут Національного університету «Львівська політехніка» затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.02.2019 р. № 247. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2017/5515/n.r._statutu_nu_lp_-_2019_.pdf.
4. Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. № 688. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/statut_nlu_20180625.pdf.
5. Статут Одеського національного університету імені Мечникова затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/statut-onu-2017.pdf.
6. Офіційний сайт Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci.
7. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності: Постанова КМУ від 24 грудня 2019 р. № 1146. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF#Text.
8. Левина Е. Ю. Модели управления высшим образованием: кросс-культурный страновый анализ // Казанский педагогический журнал, №. 1 (120), 2017, с. 36-45.
9. Беляков С.А. Зарубежный опыт совершенствования управления образованием: основные модели // Университетское управление: практика и анализ. — 2009. — № 1. — С. 45-63.
10. Статут Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.03.2018 р. № 294. [Електронний ‘
11. Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них: Постанова КМУ від 22 липня 2015 р. № 645 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF#Text.
Published
2020-12-10
How to Cite
В.М., Г. (2020). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Social Law , (4), 16-22. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/288
Section
Articles