ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

  • Іншин М.І.
Keywords: termination of employment, termination of employment contract, procedure, warning, requirements, consequences, invalidity, pretense, experience, Czech Republic, improvement

Abstract

The article is devoted to an overview of the basic principles of termination of employment in the Czech Republic in terms of regulating the procedure for termination of these relations. Attention is paid to the settlement of the dismissal notice. The possible negative consequences of non-compliance with the statutory requirement for the written form of such a warning are considered in detail. It is noticed on those moments which are possible for borrowing by the Ukrainian labor legislation at perfection of legal regulation of the termination of the investigated relations.

References

1. Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник / С. В. Венедіктов,
Г. О. Спіцина. Київ : Ніка-Центр, 2017. 183 с.
2. Венедіктов С.В. Трудове право Сполучених Штатів Америки : монографія /
С.В. Венедіктов. Київ : Ніка-Центр, 2018. 168 с.
3. Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і
перспективи для України / С. Венедіктов. Київ : Ніка-Центр, 2017. 174 с.
4. Венедіктов С.В. Особливості правового регулювання трудових відносин у Канаді //
Соціальне право № 1/2018. С. 35-46
5. Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору за законодавством України і Польщі: дис.
…к.ю.н. : 12.00.05/ Нац. ун-т «Одеська Юридична Академія». О, 2017. 211 с.
6. Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових
правовідносин: дис. д.ю.н. 12.00.05 Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, 2019. 435 с.
7. Яковлєв О.А. Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і
встановлення гарантій для працівників : монографія / О. А. Яковлєв. Харків : Право, 2019. 456 с.
8. Левандовські К.М. Поняття, сторони та підстави припинення трудового договору в праві
Німеччини. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 18 : Економіка і право. Вип.
28, 2015. С. 189-199.
9. Волинець В. В. Договір про виконання роботи та договір про трудову діяльність: досвід
Чеської Республіки / В. В. Волинець // Соціальне право. 2018. № 1. С. 47-54. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sopr_2018_1_7
10.Šubrt B., Vrajík M. Skončení pracovního poměru a dalšich základních pracovněpravnich vztahů
v souvislostech. Olomouc, ANAG. 2019. 247 s.
Published
2020-12-08
How to Cite
М.І., І. (2020). ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Social Law , (4), 6-11. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/286
Section
Articles