INTERNATIONAL SOCIAL STANDARDS OF CIVIL SERVANTS

  • Sokolov V.M.
Keywords: Key words: international normative legal acts, social standards, civil servants, civil service.

Abstract

In the article the specifics of international social standards of civil servants are analyzed. The provisions of international regulations in this area are given. The types of international social standards of civil servants are revealed and the essence of each of them is characterized.

References

1. Конвенції МОП про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються: Міжнародний документвід 22.06.1970 № 131 (ратифіковано 19.10.2005). URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/993_149 (дата звернення: 13.04.2020).
2. Загальна декларація прав людини:Резолюція 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.URL:https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 13.04.2020).
3. Оплата праці працівників державного сектору. URL: https: nads.gov.ua/storage/app/sites/5/Mignarodniy%20dosvid/oplata-pratsi.pdf (дата звернення: 13.04.2020).
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.1973. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 13.04.2020).
5. Конвенція Міжнародної організації праці про політику в галузі зайнятості № 122. URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/993_062 (дата звернення: 13.04.2020).
6. Конвенція Міжнародної організації праці про захист заробітної плати № 95. URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/993_146 (дата звернення: 13.04.2020).
7. Конвенція Міжнародної організації праці № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення.URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#Text (дата звернення: 13.04.2020).
8. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий): Міжнародний документ від 16.04.1964. URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/994_329 (дата звернення: 13.04.2020).
9. Юшко А.М., Швець Н.М. Міжнародні соціальні стандарти: навч. посібник за заг. ред. В.В. Жернакова.Х.,2013. 121 с.
10. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ від 03.05.1996. URL: http: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 13.04.2020).
11. Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень: Міжнародний документ № 47 від 09.06.1956. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_145#Text (дата звернення: 13.04.2020).
12. Конвенція про оплачувані відпустки № 132 (переглянута у 1970 р.).URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/993_022 (дата звернення: 13.04.2020).
13. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_145#Text (дата звернення: 13.04.2020).
14. Конвенція про дискримінацію в галузі праці й занять 1958 р.URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show /993_145#Text (дата звернення: 13.04.2020).
15. Петроє О.М. Міжнародно-правові стандарти соціального діалогу в органах державного управління. Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_16 (дата звернення: 13.07.2020).
16. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України /Центр політико-правових реформ. К.: Конус-Ю, 2007. С. 111.
17. Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника № 128.URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/993_326 (дата звернення: 13.04.2020).
18. Конвенція МОП про основні цілі та норми соціальної політики: Міжнародний документ № 117 від 22 червня 1962 року.URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/993_016(дата звернення: 13.04.2020).
19. Постанова Європейського суду за скаргою Vogt v. Germany (№ 17851/91) від 26 вересня 1995 року. URL: http: europeancourt.ru/uploads/ECHR_Vogt_v_Germany_26_09_1995.pdf (дата звернення:).
20. Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102.URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#Text (дата звернення: 13.04.2020).
Published
2020-12-10
How to Cite
V.M., S. (2020). INTERNATIONAL SOCIAL STANDARDS OF CIVIL SERVANTS. Social Law , (3), 60-67. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.11
Section
Articles