BENEFITS OF SOCIAL PROTECTION OF JUDICIAL SYSTEMS OF UKRAINE

  • Zhuravelʹ V. O.
Keywords: Key words: benefits, social protection, employee, judicial system, court.

Abstract

In the article the specifics of social protection of employees of the judicial system of Ukraine are analyzed. The legal nature of the studied category is detailed. The list of advantages of social protection of employees of the judicial system of Ukraine is determined. The content and essence of each of them are described. The main legal provisions in this area are revealed.

References

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. ст.545
2. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. ст.43
3. Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 681. Офіційний вісник України. 2012 р. № 57. стор. 19. стаття 2287. код акта 62774/2012
4. Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500. Офіційний вісник України. 2016 р. № 65. стор. 44. стаття 2191. код акта 82810/2016
5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 № 3781-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. N 11. ст.50.
6. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 2. ст. 4.
7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46-47. ст.403.
8. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 3. ст.10
9. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. ст.2056
11. Кодекс суддівської етики: Рішення З'їзду суддів України від 22.02.2013. Вісник Верховного суду України. 2013 р. № 3. стор. 27
Published
2020-12-10
How to Cite
V. O., Z. (2020). BENEFITS OF SOCIAL PROTECTION OF JUDICIAL SYSTEMS OF UKRAINE. Social Law , (3), 54-59. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.10
Section
Articles