LATVIA'S EXPERIENCE ON SOCIAL PROTECTION FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES

  • Havrylyuk V.O.
Keywords: Key words: social protection, employee, public service, Latvia, social legislation.

Abstract

In the article the specifics of the legal regulation of social protection of public service employees in Latvia are analyzed. The normative-legal provisions in the specified sphere are investigated, features are defined. The directions of borrowing of positive experience of Latvia in the national social legislation are offered.

References

1. Бутник О. О. Аналіз моделей соціальної політики в країнах з розвинутими ринковими відносинами: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018. № 5. С. 1-5
2. Гордієнко Є. П. Світовий досвід формування та реалізації політики соціального захисту учасників бойових дій. Вісник НАДУ, Соціальна і гуманітарна політика, 2020. № 1. С. 86-94
3. Глазко Н. Д. Зарубіжний досвід забезпечення соціальної сфери. Ефективна економіка, 2014. № 5. С. 1-3
4. Григораш Г. В., Григораш Т. Ф., Олійник В. Я., Субачов І. Т. Система соціального страхування зарубіжних країн. К.: Центр цчбової літератури, 2008. 146 с.
5. Дідик С. М. Зарубіжний досвід фінансування соціального захисту населенню. Вісник Хмельницького національного університету, 2010. № 4 С. 127-129
6. Дрозд О. Ю. Пропозиції щодо вдосконалення соціального захисту в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права, 2015. № 1. С. 35-39
7. Малюга Л. Ю. Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи вдосконалення соціального законодавства України. Прикарпатський юридичний вісник, 2019. № 1 (26). С. 100-108
8. Мацола М. М. Державна соціальна політика: зарубіжний і національний виміри. Актуальні проблеми розвитку економічного регіону, 2011. № 7 (2). С. 407-411
9. Павлова Л. О. Політико-економічний аналіз системи соціального захисту населення в Україні дис. … канд. економ. наук: спец. 08.00.01. Львів, 2015. 230 с.
10. Романець О. В. Система соціального захисту: досвід Франції. Наукові записки,2008. № 10. С. 408-416
11. Слюсаренко К. В., Садовенко М. М. Соціальна політика ЄС: сучасні виклики та перспективи. Економічний аналіз, 2017. Т. 27, № 1. С. 80-90
12. Тимофіїв Р. М. Роботодавець, як суб’єкт соціального захисту працівників: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Львів, 2019. 226 с.
13. Чеберянко О. В. Моделі пенсійного забезпечення: зарубіжна та вітчизняна практика. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. № 5. С. 43-51
14. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 01.12.2009. URL: https: cutt.ly/ZRy61UE (Дата звернення 14.10.2020)
15. Valsts civildienesta likums 07.09.2000. URL: https: cutt.ly/FRuqzGY (Дата звернення 14.10.2020)
16. Par policiju likums 04.06.1991. URL: https: cutt.ly/IRuqOwE (Дата звернення 14.10.2020)
17. Militārā dienesta likums 30.05.2002. URL: https: cutt.ly/jRuqCXo (Дата звернення 14.10.2020)
18. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. №.4 С. 43.
19. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII.Відомості Верховної Ради України(ВВР).2015. №40. С. 1970.
20. Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.08.2017 № 718. Офіційний вісник України. 2017. № 78. С. 276.
Published
2020-12-10
How to Cite
V.O., H. (2020). LATVIA’S EXPERIENCE ON SOCIAL PROTECTION FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES. Social Law , (3), 48-54. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.09
Section
Articles