FORMS OF EXERCISE OF THE RIGHT TO WORK BY CIVIL SERVANTS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

  • Pikulʹ V.P.
Keywords: Key words: work, civil servants, civil service, employee, rights.

Abstract

In the article the essence of the right to work by civil servants in conditions of Ukraine's European integration is analyzed. The forms of realization of the right to work by civil servants are determined. The specifics and features of each of them are detailed.

References

1. Рішення у справі за конституційними скаргами Байшева Павла Вікторовича, Бурлакової Ольги Олександрівни, Даць Ірини Вільямівни, Дєдковського Вячеслава Вікторовича, Желізняка Михайла Васильовича, Кожухарової Людмили Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 2, 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" від 28 січня 2016 року № 955-VIII зі змінами: Рішення Конституційного Суду Українивід12.07.2019 № 5-р/2019. Офіційний вісник України. 2019.№ 62. С. 90.
2. Єрьоменко В. В., Гокалюк І. П. Форми реалізації права на працю у трудовому праві. Право та інновації, 2019 № 3. С. 35–46.
3. Остапенко Ю. О. Основні форми реалізації трудових прав працівника. Правова позиція, 2021. № 2 (31). С. 60-63
4. Витко Т. Ю. Державний службовець в умовах реформування державного управління в Україні. Аспекти публічного управління, 2018. Т. 6, № 3. С. 39-47
5. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016.№.4. С. 43.
6. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №44. С. 297.
7. Дрозд О. Ю. Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні. Підприємництво, господарство і право, 2016. № 11. С. 110-114
8. Сенюк Т. А. Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання проходження державної служби в Україні. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020 № 3 (47). С. 106-112
9. Єрьоменко В. В. Конкурс як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин з державними службовцями. Право та інновації, 2018. № 2. С. 41–48
Published
2020-12-10
How to Cite
V.P., P. (2020). FORMS OF EXERCISE OF THE RIGHT TO WORK BY CIVIL SERVANTS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE’S EUROPEAN INTEGRATION. Social Law , (3), 29-36. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.06
Section
Articles