UNCERTAINTY OF HIERARCHY IN THE APPLICATION OF LEGAL CUSTOM IN COMPARISON WITH OTHER SOURCES OF LABOR LAW

  • Kuzʹmenko V. V.
Keywords: Key words: problem, uncertainty of hierarchy, legal custom, labor law, labor legislation.

Abstract

In the article the problem of uncertainty of the hierarchy in the application of legal custom in comparison with other sources of labor law is analyzed. The content of the researched problem is characterized. A reasoned way to solve it is proposed.

References

Трудовий кодекс України: проект Закону України від 08.11.2019 №2410. URL: https: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення 15.05.2020 року)
2. Ярошенко О. М. Щодо місця звичаю в системі джерел трудового права України. Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. Харків, 2008. Вип. 93. С. 68–76.
3. Панасюк О.Т. Звичаєве регулювання трудових відносин. Вісник КНУ. Юридичні науки. К., 2004. №60-62. С. 62-63
4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50
5. Толкачова Н.Є. Правовий звичай, узвичаєність, звичай ділового обороту - форми права сучасної України: проблеми застосування. Соціологія права. 2011. № 2. URL: http: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39603/15-Tolkachova.pdf?sequence=1 (дата звернення 15.05.2020 року)
Published
2020-12-24
How to Cite
V. V., K. (2020). UNCERTAINTY OF HIERARCHY IN THE APPLICATION OF LEGAL CUSTOM IN COMPARISON WITH OTHER SOURCES OF LABOR LAW. Social Law , (3), 20-23. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.04
Section
Articles