PECULIARITIES OF THE CURRENT STATE OF LOCAL LEGAL REGULATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

  • Varenyk O.S.
Keywords: Key words: local norms, legal regulation, labor protection, employee, labor.

Abstract

In the article the specifics of local legal regulation of labor protection are analyzed. The peculiarities of the current state of local legal regulation of labor protection are detailed. The essence and content of each of them is determined. The essence of normative-legal provisions is characterized.

References

1. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50. Ст. 375
2. Сіроха Д. І. Особливості локальних нормативних актів у сфері праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика, 2016. № 31. С. 174-184
3. Горбачова К. М. Співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин. Приватне та публічне право, 2017. № 2. С. 41-46
4. Кузьмич В. С. Основні аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці. Молодий вчений, 2017. № 5.1. С. 66-69
5. Чернега Р. Т. Практичні проблеми у сфері правового забезпечення охорони праці в Україні. Соціальне право, 2019. № 2 С. 93-101
6. Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98): Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9. Офіційний вісник України, 1998. № 14. С. 258
7. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50. Ст. 375
8. С.О. Сільченко. Що іноземні інвестори повинні знати про трудове законодавство України. Mondaq, 2010. Електронний ресурс. URL: https://www.mondaq.com/employee-rights-labour-relations/108340/what-foreign-investors-need-to-know-about-ukrainian-labor-legislation
9. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. ст.668
Published
2020-12-11
How to Cite
O.S., V. (2020). PECULIARITIES OF THE CURRENT STATE OF LOCAL LEGAL REGULATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Social Law , (3), 11-16. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.02
Section
Articles