ESTABLISHMENT OF SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE

  • Inshyn M.I.
Keywords: Key words: social partnership, social dialogue, employee, employer, state, social and labor sphere.

Abstract

The development of most democracies has achieved social stability through the implementation of social dialogue and social partnership in the country, therefore, due to low efficiency of social activity in Ukraine, it is important to introduce such a phenomenon in our country. This article aims to reveal the essence and meaning of such concepts as "social partnership and social dialogue" through the historical acceptance of these social relations. The article reveals doctrinal approaches to the study of the above concepts, traces the genesis of legal regulation of the definition, as well as the introduction of social partnership and social dialogue in independent Ukraine.

References

1. Ястремська О. М. Здійснення соціально-трудових відносин на засадах соціального партнерства [Електронний ресурс] / О. М. Ястремська, А. А. Попова // Бізнес Інформ. - 2013. - № 6. - С. 225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_39.
2. Коляда М. О. Співвідношення понять "соціальне партнерство" і "соціальний діалог" у трудовому праві: теорія та практика [Електронний ресурс] / М. О. Коляда // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_39.
3. Хуторян Н.М., Лаврів О.Я., Вишневецька С.В. Кодифікація трудового законодавства України : [монографія] / Н. М. Хуторян, О. Я. Лаврів, С. В. Вишневецька та ін. ; За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. М. Хуторян. – Х. : вид-во «ФІНН», 2009. – С. 402.
4. Коляда М. О. Співвідношення понять "соціальне партнерство" і "соціальний діалог" у трудовому праві: теорія та практика [Електронний ресурс] / М. О. Коляда // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_39.
5. Громадська Н. А. Соціальний діалог: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Н. А. Громадська. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – С. 10-11 - Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=337.
6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.
7. Шумляєва І. Д. Удосконалення державного регулювання соцільно-партнерських відносин у сфері праці [Електронний ресурс] / І. Д. Шумляєва // Публічне адміністрування: теорія та практика. Електронний збірник наукових праць – 2011 –№ 1 (5) – С.8 Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11sidvsp.pdf.
8. Указ Президента України «Про Національну раду соціального партнерства» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151/93.
9. Коляда М. О. Співвідношення понять «соціальне партнерство» і «соціальний діалог» у трудовому праві: теорія та практика [Електронний ресурс] / М. О. Коляда // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_39.
10. Трунова Г. А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні : дис. канд. юр. наук : 12.00.05 / Трунова Галина Анатоліївна – Чернівці, 2007. – С. 33.
11. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.
12. Чанишева Г.І. Правові основи соціального діалогу у сфері праці [Електронний ресурс] / Г. І. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_47.
13. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.
14. Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України : дис. докт. юр. наук : 12.00.05 / М. О. Міщук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – С.33.
15. Протокол засідання «круглого столу» на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави» [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. – 2017. – Режим доступу: http://dszn-zoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/trud/soc_dialog/kruglyy_stil_rishennya_komitetu.pdf.
16. Офіційний веб-сайт Національної тристоронньої соціально-економічної ради [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ntser.gov.ua/content-org.
17. Протокол засідання «круглого столу» на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави» [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. – 2017. – Режим доступу: http://dszn-zoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/trud/soc_dialog/kruglyy_stil_rishennya_komitetu.pdf.
18. Амелічева Л.П. Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві [Електронний ресурс] / Л. П. Амелічева // Університетські наукові записки. - 2016. - № 3. - С. 172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_17.
Published
2020-12-10
How to Cite
M.I., I. (2020). ESTABLISHMENT OF SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE. Social Law , (3), 6-11. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.01
Section
Articles