INTERACTION OF CENTRALIZED AND LOCAL LEGAL LEGAL SALARY ADJUSTMENT

  • Tikhonovich O.Yu.
Keywords: Key words: interaction, centralized legal regulation, wages, local legal regulation, labor.

Abstract

In the article the specifics of the interaction of centralized and local legal regulation of wages are
analyzed. The criteria of interaction of their legal regulation are determined. The content of each of them
is researched and characterized.

References

1. Лукаш, С.С. Співвідношення централізованого і локального регулювання трудових
відносин в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 Київ, 2011. 32 с.
2. Лукаш С. С. Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці
Форум права. 2008. № 2. С. 333-338.
3. Даниленко В.Н. Централизация и децентрализация в правовом регулировании
общественно-трудовых отношений Проблемы совершенствования законодательства о труде и
социальном обеспечении (Межвузовский сборник научных трудов). Свердловск : СЮИ, 1983. С.
17-26.
4. Пилипенко Ю.П. Локальне правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2007. Вип. 46. С. 144-151
5. Кондратьев, Р. И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования
трудовых отношений [Текст] : монограф. Львов : Вища школа, 1977. 150 с.
6. Про оплату праці. Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР Відомості Верховної Ради
України від 25.04.1995 1995 р. № 17. стаття 121.
7. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Відомості Верховної
Ради України (ВВР). 1996. № 30. ст. 141.
8. Кодекс законів про працю України. Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII Відомості
Верховної Ради УРСР від 17.12.1971. 1971 р. Додаток до N 50.
9. Про прожитковий мінімум. Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV Відомості
Верховної Ради України від 24.09.1999 1999 р. № 38. стаття 348.
10. Шевелев К. Є. Щодо питання визначення методів правового регулювання оплати праці
Форум права. 2011. № 3. С. 858-861
Published
2020-12-10
How to Cite
O.Yu., T. (2020). INTERACTION OF CENTRALIZED AND LOCAL LEGAL LEGAL SALARY ADJUSTMENT. Social Law , (2), 123-130. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.22
Section
Articles