GUARANTEES OF MEDIATION IN RESOLUTION OF LABOR DISPUTES

  • Stratyuk A.O.
Keywords: Key words: guarantees, mediation, settlement of labor disputes, labor conflict, labor.

Abstract

In the article the types of guarantees of mediation in resolving labor disputes are analyzed. The
content and meaning of each of them are detailed. The list of signs of guarantees of mediation in the
decision of labor disputes is allocated and their essence is characterized

References

1. Гайдук А. В. Проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні. Часопис Академії
адвокатури України, 2013. № 2. С. 1-3
2. Яковлєв В. В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого урегулювання. Збірник
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
"Право", 2016. № 25. С. 94-104.
3. Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільноправових спорів: дис. … кандидата юрид. наук.:12.00.03. Київ, 2016. 213 с.
4. Хом’яченко С. І., Коробльова А. А. Медіація – альтернативний спосіб вирішення
податкових спорів в авіаційній сфері. Конференції Національного Авіаційного
Університету, Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2017», 2017. №1. С.
164-166
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України 05.07.2012 № 5076-VI.
Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. №27. С. 1438
6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-
IV.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. №40. С. 1530
7. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від
03.03.1998 № 137/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. №34.С. 227.
8. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 №
1045-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. №. 45. С. 397.
9. Про затвердження Положення про посередника: Наказ Національної служби
посередництва і примирення від 18.11.2008 № 133. URL: https://bitly.su/51anL6dG (Дата звернення:
15.04.2020).
10.Про доступ до публічної інформації: Закон України 13.01.2011 № 2939-VI. Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 2011. №32. С. 1491
Published
2020-12-10
How to Cite
A.O., S. (2020). GUARANTEES OF MEDIATION IN RESOLUTION OF LABOR DISPUTES. Social Law , (2), 117-123. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.21
Section
Articles