DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF LEGAL REGULATION OF INFORMATION SECURITY IN THE FIELD OF ECONOMIC JUDICIARY

  • Sokurenko L.V.
Keywords: Keywords: optimization, information security, legal regulation, commercial litigation, information and legal support.

Abstract

In the article the shortcomings and gaps in legal regulation information security in the field of
commercial litigation are analyzed. The directions of solving and eliminating the negative moments are substantiated. Proposals for improving the legislation on information security in the field of commercial
litigation have been formulated.

References

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-
XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. ст.56
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості
Верховної Ради. 2016. № 31. ст.545
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.
4. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 №
75/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. ст.182
5. Чиж І. Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних
викликів. Віче. 2013. № 18. С. 28–32.
6. Суббот А. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів. Віче.
2014. № 22. С. 19-22
7. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. №
48. ст.436
8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості
Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131
9. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII. Відомості
Верховної Ради України. 2017 р. №7-8. стор. 6. стаття 50
10. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від
05.07.1994 № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. ст.286
Published
2020-12-10
How to Cite
L.V., S. (2020). DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF LEGAL REGULATION OF INFORMATION SECURITY IN THE FIELD OF ECONOMIC JUDICIARY. Social Law , (2), 109-117. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.20
Section
Articles