THE ESSENCE OF SOCIAL SECURITY FOR JUDGES

  • Kostenko V.G.
Keywords: Key words: social security, judges, justice, social legislation.

Abstract

In the article the specifics of social security of judges are analyzed. The content of this legal
category is studied. Aspects of the essence of judges' social security have been clarified.

References

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення :19.02.2020)
2. Щодо соціального забезпечення суддів у відставці: рішення РСУ № 12 від 01.03.2019
URL: http: rsu.gov.ua/ua/documents?id=93&page=12&per-page=8 (дата звернення :19.02.2020)
3. Європейська хартія про закон "Про статус суддів" URL: https: court.gov.ua/userfiles/05.pdf
(дата звернення :19.01.2020)
4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 18.01.2001
№ 2240-III. URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/1105-14 (дата звернення :19.01.2020)
5. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
Закон України від 14.01.1998 № 16/98-ВР URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/16/98-%D0%B2%D1%80
(дата звернення :19.01.2020)
6. Рішення Конституційного суду України від 3 червня 2013 року № 3-рп/2013 у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу II „Прикінцеві та
перехідні положення“ Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи“, статті 138 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“
(справа щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у
відставці). URL: https: zakon.rada.gov.ua/go/v003p710-13 (дата звернення :19.01.2020)
7. Сивак В. М. Гарантії забезпечення реалізації првового статусу голови суду. Європейські
перспективи. 2017. Вип. 3. С. 71-76.URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2017_3_14 (дата звернення
:19.01.2020)
8. Желік Б.Є. Належне матеріальне та соціальне забезпечення суддів як гарантія їх
незалежності і недоторканності в контексті аналізу Закону України «Про судоустрій і статус
суддів». Вісник Вищої ради юстиції. 2016. № 4.С. 98-104. URL: http:
vru.gov.ua/content/article/visnik04_08.pdf (дата звернення: 19.01.2020)
9. Дідиченко М. А. Стан соціального забезпечення суддів в умовах проведення судової
реформи, Форум права. 2012. № 2. С. 183-187. URL: http:
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_2_31 (дата звернення: 22.01.2020)
Published
2020-12-10
How to Cite
V.G., K. (2020). THE ESSENCE OF SOCIAL SECURITY FOR JUDGES. Social Law , (2), 94-97. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.17
Section
Articles