THE ESSENCE OF JUDICIAL CASES OF INTERNATIONAL COURTS AS SOURCES LABOR LAW OF UKRAINE

  • Kuzmenko V.V.
Keywords: Key words: judicial precedents, international courts, sources of law, labor law, labor legislation.

Abstract

In the article the specifics of judicial precedents of international courts as a source of labor law of
Ukraine are analyzed. The essence of judicial precedents of international courts as a source of labor law
of Ukraine is clarified. Aspects of the essence of the legal nature of the studied category are outlined.

References

1. Ніколенко Л. М. Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права.
Європейські перспективи, 2013. № 12. С. 166-171
2. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права. Вісник Академії
правових наук України, 2011. № 1(64). С. 34-41
3. Бойко І. С. Міжнародне прецедентне право: теорія та практика (рішення міжнародного
суду ООН щодо морських територіальних спорів). Право і суспільство, 2017. № 6. С. 199-204
4. Андрейків А. І. Роль міжнародних судових установу формуванні та реалізації звичаєвого
міжнародного права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.11 –
міжнародне право ОНЮА. О., 2018. 26 с.
5. Поліщук М. С. Правовий аналіз трудового законодавства з позиції однозначності
сприйняття термінів Правовий вісник Української академії банківської справи, 2012. № 1 (6). С.
117–122
6. Чижмарь Ю. В. Проблеми й прогалини в національному та міжнародному трудовому
праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. № 34. С. 39-41
7. Рим О. М. Пішення суду ЄС як джерело трудового права європейського союзу.
Національний юридичний журнал: теорія та практика, 2020. № 1. С. 94-98
8. Слотвінська Н. Д. Теоретико-правові підходи до розуміння судового прецеденту як
складової частини судової практики. Національний юридичний журнал: теорія та практика, 2015.
№ 10. С. 18-21
9. Yonatan Lupu, Erik Voeten. Recedent in International Courts: A NetworkAnalysis of Case
Citations by the European Courtof Human Rights. ambridge University Press, 2011. № 42. С. 413-439
10. Mads Andenas, Johann Ruben Leiss. The Systemic Relevance of “Judicial Decisions”in Article
38 of the ICJ Statute. URL: https: cutt.ly/hhV1pSn (Дата звернення:21.04.2020)
11. Harlan Cohen. Theorizing Precedent in International Law. University of Georgia School of
Law. С. 1-23
Published
2020-12-10
How to Cite
V.V., K. (2020). THE ESSENCE OF JUDICIAL CASES OF INTERNATIONAL COURTS AS SOURCES LABOR LAW OF UKRAINE. Social Law , (2), 38-44. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.07
Section
Articles