EXTERNAL CONTROL OVER THE COMPLIANCE OF THE DRAFT LEGISLATIVE ACT OF THE LABOR LEGISLATION OF UKRAINE OF THE EUROPEAN UNION

  • Kaida N. Ya.
Keywords: Key words: external control, labor legislation, labor, European Union, employer

Abstract

In the article the specifics of external control over the compliance of draft regulations of labor
legislation of Ukraine with the law of the European Union are analyzed. The types of external control on
the topic are clarified. The essence of each of them is described.

References

1. Моніторинг законотворчої діяльності Верховної Ради: перші дві сесії ІХ скликання: вебресурс «Лабораторія законодавчих ініціатив». URL: https: parlament.org.ua/2020/02/19/monitoryngzakonotvorchoyi-diyalnosti-verhovnoyi-rady-pershi-dvi-sesiyi-ih-sklykannya/ (дата звернення:
12.01.2020).
2. Підсумки 2019 року: за що голосували депутати Верховної Ради 9-го скликання: вебресурс «Чесно». URL: https: chesno.org/post/3754/ (дата звернення: 15.01.2020).
3. Скільки законів ухвалила Верховна Рада у 2018 році: Парубій назвав кількість: вебресурс «24 канал». URL: https:
24tv.ua/skilki_zakoniv_uhvalila_verhovna_rada_u_2018_rotsi_parubiy_nazvav_kilkist_n1088265 (дата
звернення: 20.01.2020).
4. 3,5 роки Верховної Ради. Що зробили депутати за 3,5 роки в парламенті?: веб-ресурс
«Громадянська мережа «Опора». URL: https: longread.oporaua.org/try-z-polovynoju-roky-vr (дата
звернення: 11.01.2020).
5. 3 роки Верховній Раді. Результативна законотворчість: веб-ресурс «Громадська мережа
«Опора». URL: http: longread.oporaua.org/3-roky-vr_rezultatyvna-zakonotvorchist (дата звернення:
09.01.2020).
6. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості
Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375
7. Шевченко Л.М., Зелінська О. М. Як забезпечити належну євроінтеграційну експертизу у
вітчизняному законодавчому процесі? (Policy Paper). К.: Європейський інформаційнодослідницький центр, 2015. 21 с.
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної
Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI.
Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14-15. № 16-17. Ст. 133.
10. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 950. Офіційний вісник України. 2007. № 54. С. 21. Ст. 2180.
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони:
Міжнародний документ від 27.06.2014. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст.
2125.
Published
2020-12-10
How to Cite
N. Ya., K. (2020). EXTERNAL CONTROL OVER THE COMPLIANCE OF THE DRAFT LEGISLATIVE ACT OF THE LABOR LEGISLATION OF UKRAINE OF THE EUROPEAN UNION. Social Law , (2), 15-22. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.03
Section
Articles