UNEMPLOYED LAWYER, IS IT POSSIBLE? OR PROBLEM ISSUES ATTORNEY'S INTERACTIONS WITH THE STATE EMPLOYMENT SERVICE AND THE PENSION FUND FOR RECEIPT OF UNEMPLOYMENT AND 100% PENSION PAYMENT. ANALYSIS OF THE PRACTICE OF THE SUPREME COURT AND THE ECHR

  • Panchenko MV, Verbovenko D. Yu.
Keywords: Key words: advocate, right to advocacy, employment center, court, unemployment benefit, pension payments.

Abstract

Article is devoted to the research on the influence the right to advocacy has on receiving pension
payments and the effect it does on a registration in the State Employment Center considering the latest
judgements of the Supreme Court and European Court of Human Rights

References

1. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI // Офіційний
сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон
України від 02. 03. 2000. Зі змінами від 18.04. 2020. Верховна Рада України Офіційний веб-портал
[URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14]3. Податковий кодекс України: Закон України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2755-
17/ed20130401/sp:max20#n185
4. Єдиний Державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://reyestr.court.gov.ua/
5. Gaygusuz v. Austria, рішення ЄСПЛ від 16 вересня 1996 року.
6. Klein v. Austria, оішення ЄСПЛ від 03. 06. 2011 року.
7. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року з наст. змінами. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80
8. Трудове право України : підручник / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка,
В. П. Мельника. - К. : «МП Леся», 2015. 532 c.
9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року. Зі
змінами від 20.03. 2020 [Електронний ресурс]. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. –
[URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.]
10.Іншин М. І. Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та
напрямки його удосконалення //Вісник Харківського національного університету внутрішніх
справ. – 1997. – №. 2. – С. 192-194.
11.Заборовський В. В., Бисага Ю. М., Булеца С. Б. Правовий статус адвоката: проблеми
теорії та практики. – 2019.
12.Горбань Н. С. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю //Цивілістична
процесуальна думка. – 2016. – №. 3. – С. 77-80.
13.Іванцова А. В. Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю
//Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – №. 1. – С. 180-183.
Published
2020-12-10
How to Cite
Verbovenko D. Yu., P. M. (2020). UNEMPLOYED LAWYER, IS IT POSSIBLE? OR PROBLEM ISSUES ATTORNEY’S INTERACTIONS WITH THE STATE EMPLOYMENT SERVICE AND THE PENSION FUND FOR RECEIPT OF UNEMPLOYMENT AND 100% PENSION PAYMENT. ANALYSIS OF THE PRACTICE OF THE SUPREME COURT AND THE ECHR. Social Law , (2), 9-15. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.02
Section
Articles