CONTENT AND SIGNIFICANCE OF THE MECHANISM OF ENSURING THE LABOR RIGHTS OF AGRICULTURAL WORKERS

  • Egorova-Lutsenko T.P.
Keywords: Key words: mechanism, provision of rights, labor rights, employee, agriculture.

Abstract

In the article the specifics of the provisioning mechanism labor rights of agricultural workers are analyzed.
The content and essence of this legal phenomenon are investigated. The importance of the mechanism for ensuring
the labor rights of agricultural workers has been clarified

References

1. Шорський П. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав
громадян в Україні: сутність і структурні елементи. Право і Безпека. 2017. № 2. С. 64-70
2. Лагутіна І. В. Юридичний механізм забезпеченняособистих немайнових трудових
правпрацівників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.05 - трудове право;
право соціального забезпечення/ОНЮА. О., 2015. 39 с.
3. Середа О. Г. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції
України до європейського союзу: дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.05. Харків, 2019. 473 с.
4. Туряниця В. В. Національний і міжнародний механізми забезпечення прав і свобод
людини як цілісна правова система: вплив глобалізаційних процесів на їх удосконалення. URl:
https://cutt.ly/KuDcQKu (Дата звернення: 20.03.20)
5. Костюченко О. Є. Функціональний підхід до правового забезпечення трудових прав
свобод і закордонних інтересів громадян. Visegrad Journal on Human Rights, 2018. № 1, Ч. 1. С. 94–
99.
6. Дашутін І. В. Структура механізму правового забезпечення законностів трудових
відносинах. Науковий вісник публічного та приватного права, 2018. № 4. С. 223-228
7. Джура Х. Ю. Засоби забезпечення трудових прав у сфері зайнятості в Україні. Науковий
вісник Ужгородського національного університету, 2015. № 33-2. С. 38 – 42
Published
2020-12-10
How to Cite
T.P., E.-L. (2020). CONTENT AND SIGNIFICANCE OF THE MECHANISM OF ENSURING THE LABOR RIGHTS OF AGRICULTURAL WORKERS. Social Law , (2), 6-9. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.01
Section
Articles