ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ЖІНОК ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

  • Куцовол К. В.
Keywords: workers' rights, women's work, guarantees, principle of equality of women and men, employee.

Abstract

The article analyzes the problems of legal regulation of women's labor under national law. The main problems that women face in practice are highlighted, the positions of leading scientists on this issue are given.

References

1. Трегубенко М.Ю. Правовове регулювання охорони праці жінок в Україні. Здоров’я та суспільство: Збірник наукових праць. – Кропивницький, 2019. – 166 ст URL: http://vmurol.kr.ua/wp-content/uploads/2019/05/Здоровя-та-суспільство-pdf.pdf#page=166
2. Лозан Б.О. Правове регулювання охорони праці в Україні. URL: https: bitly.su/FTUKr7sO (дата зверення: 02.07.2019).
3. Кравченко А.О., Матейчик В.О., Менів Л.Д. Правові проблеми дискримінації праці жінок у трудових відносинах. Реалії та перспективи розбудови правової держави в україні та світі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Том І. М. Суми. 2019 р. С. 200 URL: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7302/1/Том-1.pdf#page=198
4. Сахарук І.С. Юридичні гарантії забезпечення рівності та недискримінації працівників за ознакою віку. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (. 20 квітня 2018 року) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. К, 2018. 200 с.
5. Чорноус О.В. Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин. Право і Безпека. 2012. № 3. С. 289-292.
6. Грекова М.М. Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок. Форум права. 2012. № 3. С. 139-14
Published
2020-12-18
How to Cite
К. В., К. (2020). ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ЖІНОК ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. Social Law , (4), 101-103. Retrieved from http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/305
Section
Articles