АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ OSINT У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

  • Щербань В.Д.
Keywords: administrative and legal methods, OSINT, anti-corruption activities, law enforcement agencies, administrative legislation.

Abstract

In the article the classification of OSINT functioning methods in the field of anti-corruption activities in law enforcement agencies is analyzed. The content and meaning of each of them are determined. The specifics of such administrative and legal methods are studied.

References

1. Словник української мови Т.4 за ред. І.К. Білодін, А.А. Бурячок, В.О. Винник, Г.М. Гнатюк та ін. К., 1973. 840 с.
2. Антонюк В.В. Організаційно-правові засади формування та реалізації державної політики інформаційної безпеки України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. НАДУ при Президентові України. К., 2017. 218 с.
3. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 № 2331-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 19. ст.94
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. ст.303
5. Додонов А.Г. Распознавание информационных операций/ А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, B.B. Цыганок, О.В. Андрейчук, С.В. Каденко, А.Н. Грайворонская. К.: ООО «Инжиниринг», 2017. 282 с.
6. Албул С.В. Реалізація розвідувальної функції у діяльності поліцейських органів зарубіжних країн: компаративний аналіз. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. № 4 (71). С. 20-29
Published
2020-12-24
How to Cite
В.Д., Щ. (2020). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ OSINT У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ. Social Law , (4), 83-87. Retrieved from http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/301
Section
Articles