ДОСВІД БОЛГАРІЇ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНУ

  • Сайнецький О.П.
Keywords: social legislation, social protection, social rights, systematization, codification.

Abstract

In the article the specifics of social legislation in Bulgaria are analyzed. The positive and negative aspects of Bulgaria's experience in systematizing social legislation have been identified. A list of proposals for borrowing the Bulgarian experience from the national social legislation has been formulated.

References

1. Соціальний кодекс України: проект Закону України № 2311 від 15.02.2013. URL: http:.w1.c1.rada.gov.ua.pls.zweb2.webproc4_2?pf3516=2311&skl=8 (дата звернення: 07.10.2019).
2. Коваль О.П. Удосконалення функціонування соціальної сфери України: економіко-адміністративний аспект. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4. С. 188-196.
3. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. С. 5. Ст. 31.
4. Code de la sécurité sociale. URL: https:.www.legifrance.gouv.fr.affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189 (дата звернення: 07.10.2019)
5. Sozialgesetzbuch (SGB). URL: https:.www.sozialgesetzbuch-sgb.de (дата звернення: 07.10.2019).
6. Кодекс за социално осигуряване. URL: https:.www.nssi.bg.images.bg.legislation.Codes.KCO.pdf (дата звернення: 07.10.2019).
7. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий): Міжнародний документ від 06.11.1990 № ETS № 139. URL: https:.zakon.rada.gov.ua.laws.show.994_651 (дата звернення: 16.10.2019).
8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46-47. Ст. 403.
9. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49. Ст. 376.
10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 22. Ст. 171.
11. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. URL: https:.nssi.bg.images.bg.legislation.Codes.DOPK.pdf (дата звернення: 07. 10.2019).
12. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.
13. Шумило М.М. Кодифікація у сфері соціального захисту: світовий досвід. Держава і право. 2017. № 77. С. 184-195.
Published
2020-12-17
How to Cite
О.П., С. (2020). ДОСВІД БОЛГАРІЇ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНУ. Social Law , (4), 54-57. Retrieved from http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/296
Section
Articles