Theoretical problems of the administrative and legal regulation of the state bureau of investigation activities

  • R. Truba
Keywords: theoretical problems, administrative and legal regulation, State Bureau of Investigation, administrative legislation

Abstract

In the article the specifics of theoretical problems of administrative and legal regulation of the State Bureau of Investigation is analyzed. The role and significance of each of these are clarified. Reasonable suggestions for their solution are presented.

References

1. Про Державне бюро розслідувань. Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016 р. № 6. стор. 5. стаття 55.
2. Державне бюро розслідувань. Звіт про роботу 2018. URL: https: dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-03/zvit_final.pdf (дата звернення 24.09.2019 року)
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. ст.303
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. ст.88
5. Ільченко О.В. Правові аспекти створення та діяльності Державного бюро розслідувань. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 4. С. 281-283.
6. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. ст.385
7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141
8. Бусол О. Ю. Конституційні проблеми спеціального статусу Державного бюро розслідувань в Україні. Громадська думка про правотворення. 2016. № 13. С. 8-11
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 47. ст.2051
10. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131
11. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. ст.2056
12. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016 р. № 4. стор. 60. стаття 43
13. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 52. ст.490
14. Про затвердження кваліфікаційних вимог та критеріїв професійної придатності для зайняття посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату, окремих працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного бюро розслідувань: Наказ Державного бюро розслідувань №19 від 26.02.2018. URL: https: kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Nakaz19.pdf (дата звернення 15.08.2019 року)
Published
2019-11-06
How to Cite
Truba, R. (2019). Theoretical problems of the administrative and legal regulation of the state bureau of investigation activities. Social Law , (3), 154-160. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.28
Section
Articles