The witness whereof and the implementation of its functions in the civil process

  • S. Suhan
Keywords: witness, testimony, proving, civil process

Abstract

The article describes procedural characteristics of witness, the procedure for his involvement in trial, testimony and special features of implementation of these procedures through the provisions of Ukrainian legislation. The legislative norms governing the range of procedural actions related to a witness on the basis of the theory of law and from the point of view of judicial practice are analyzed. It is concluded that the development of the institution of witnesses should take into account the combination of the experience of national judicial practice and the experience of foreign countries.

References

1. Штефан М. Й. «Цивільне процесуальне право України: Академічний курс» Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 624 с.
2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 (ВВР, 2004, № 40-41, 42, ст. 492), в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 (ВВР, 2017, № 48, ст. 436).
3. Новікова Н. А. «Поняття та ознаки свідка в цивільному процесі» — Право і суспільство, 2016, № 6. С. 41-48.
4. Грабовська О. О. Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 504 с.
5. Энгельманъ И. Е. Курсъ русскаго гражданскаго судопроизводства» Юрьев: тип. К. Маттисена, 1912. 632 с.
6. Молчанов В. В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: учебное пособие. Москва: ИКД «Зерцало-М», 2012. 360 с.
7. Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург: УрГЮА, 1997. 240 с.
8. Нохрин Д. Г. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве: монография. Москва: Волтерс Клувер, 2009. 256 с.
9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73).
10. Новікова Н. А. Загальні правила кінцевого дослідження показань свідків у цивільному процесі: Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 червня 2017 року). С. 26-30.
11. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Харків: Видавець ФОП Вапнярчук Н. М., 2009. 608 с.
12. European Court of Human Rights «Judgments and decisions of 20.02.2020» Press release issued by the Registrar of the Court: № 069 (2020), 20.02.2020. 6 р.
13. Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.02.2020 у справі № 344/7328/19. Єдиний державний реєстр судових рішень URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87963651#
14. Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 12.09.2019 у справі № 754/16019/18. Єдиний державний реєстр судових рішень URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84112570
15. Рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.09.2019 у справі № 359/4566/18. Єдиний державний реєстр судових рішень URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84229217
Published
2019-11-06
How to Cite
Suhan, S. (2019). The witness whereof and the implementation of its functions in the civil process. Social Law , (3), 149-153. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.27
Section
Articles