General-theoretical characteristics of legal regulation of the certification of police staff

  • О. Reutkov
Keywords: legal regulation, employee certification, police officers, legislation, work

Abstract

In the article the content of legal regulation of police officers' certification are analyzed. The theoretical and legal essence of the studied phenomenon is determined. The basic legal provisions on employment of such category of employees as police are revealed. The specifics of the current state of legal regulation of police officers' attestation are detailed. The list of features is determined and the meaning of each of them is clarified. Positive and negative aspects of legal regulation of police officers' certification under the conditions of European integration of Ukraine are investigated. The need to optimize the reformed legislation was emphasized.

References

1. Троян В. А. Якісне кадрове забезпечення, як необхідна умова ефективної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: збір. наук. праць. Х.: ХНУВС, 2016. С. 49-52
2. Іваха В. О. сучасні стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і населення в соціумі: мат.круглого столу. Л.: ЛьвДУВС, 2017. С. 129-133
3. Маськовіта М. М. Присяга працівників ОВС України: історико-правовий вимір: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Львів, 2017. 224 с.
4. Лисий С. О. Організаційно-правові аспекти порядку проведення атестування поліцейських. Lex portus. 2018. № 3. С. 55-64
5. Лукаш С. С. Проблеми атестації правового регулювання проведення атестації працівників поліції. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення. 2016. С. 95 – 98.
6. Романенко М. В. Проблеми нормативно-правового регулювання прийняття на службу до поліції працівників ліквідованих підрозділів МВС України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 37(3). С. 10-15
7. Прокопик М. А. Щодо правового регулювання у відмові у атестації працівників та при її непроходженні. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матер. міжн. наук.-практ. конферн. Ужгород: УНУ, 2016. С. 102 – 105.
8. Андрійченко Н. С. Механізм оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. С. 139 - 146
9. Лемеш Д. Л. Адміністративно-правовий статус працівників поліції в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2016. 202 с.
10. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.
Published
2019-11-06
How to Cite
ReutkovО. (2019). General-theoretical characteristics of legal regulation of the certification of police staff. Social Law , (3), 137-142. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.24
Section
Articles