The importance of social security as a whole for the legal system

  • O. Vízhunov
Keywords: social security, social insurance, reform, trust funds, appropriation, budget

Abstract

The current state, trends of development and directions of improvement of functioning of social security system in modern conditions are analyzed, based on the activity of four extrabudgetary funds. The organizational-economic and social features of functioning of compulsory social insurance, sources of formation and management of functioning of the pension fund are investigated.

References

1. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 року № 55-XII. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429.
2. Євдокімов В. Розвиток ідеї правової держави в умовах тоталітаризму та переходу до демократії. Право України. 1997. №. 7. С. 3–4.
3. Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. Бюджетний моніторинг / В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик [та ін.] // ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи ЗМФІ-II) впровадження», USAID. 2015. 72 c.
4. Алєксєєнко А. Р. Проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю за законодавством України. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10096/1 3_%D0%90%D0%BB%D1%94%D0%BA%D1%81%D1%94%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_454-456.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
5. Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини. Правова держава. Вип. 9. 1998. С. 3–10.
6. Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення. Право України. 2000. № 5. С. 24.
7. Про основні напрямки соціальної політики на 1997–2000 роки: Указ Президента України. Соціальний захист. 1997. № 3. С. 3–4.
8. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000. 732 с.
9. Rys V. Comparative studies in social security: problems and perspectives. Bulletin of the international social securityassociation. – 1966. – № 7–8. – С. 242–268.
10. Прилипко С. М. Предмет права соціального забезпечення: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2007. 47 с.
11. Іншин М. І., Сіроха Д. І. Соціальна держава: сутність і перспективи. Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р./За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2015. С.17-22.
12. Костюк В. Л. Новації концепції соціально-правового статусу осіб з інвалідністю: науково-теоретичний аспект. Часопис національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1. С. 1-18.
Published
2019-11-06
How to Cite
Vízhunov , O. (2019). The importance of social security as a whole for the legal system. Social Law , (3), 91-93. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.15
Section
Articles