System of principles of OSINT functioning in the field of anti-corruption activities in law enforcement authorities

  • V. Sherban
Keywords: principle, OSINT, anti-corruption activities, law enforcement, corruption, administrative law.

Abstract

In the article the specifics of OSINT functioning principles in the field of anti-corruption activities in law enforcement agencies are analyzed. The scientific approaches to the formation of a system of such principles are presented. The author classified the principles of OSINT functioning in the field of anti-corruption activity in law enforcement agencies. The groups of these principles in the respective system are defined. The content and meaning of each is detailed. The role of OSINT functioning principles in the field of anticorruption activities in law enforcement is described. Their interconnections are established, common and distinctive features are identified.

References

1. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 № 2331-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 19. ст.94
2. Прощаєв В.В. Принципи розвідувальної діяльності за законодавством країн пострадянського простору: порівняльний аналіз. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 1, том 1, 2019. С. 96-102
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41. ст.379
5. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. ст.222
6. Кобрин В. С. Загальні принципи діяльності Прем’єр-Міністра України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Тематична серія «Юридичні науки». 2015. № 825. С. 90-100
7. Фірсов В.Д. Поняття, ознаки та принципи здійснення розвідувальної діяльності в Україні. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2018. Т. 23. Вип. 2(33). С. 106–115.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови [гол. ред. В.Т. Бусел, редактори-лексикографи: В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв, Г.В. Латник, Г.В. Степенко]. К. : Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
9. Ржевська Н.Ф., Кожушко О.О. Розвідка відкритих джерел (open source intelligence). Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. С. 257-261.
10. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. ст.303
11. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. ст.93
12. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. ст.650
13. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. ст.286
14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. ст.2056
15. Модельний закон "Основи законодавства про антикорупційну політику": Міжнародний документ від 15.11.2003. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_944 (дата звернення 12.01.2020 року)
16. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 47. ст.2051
17. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 2-3. ст.12
18. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 6. ст.55
19. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. ст.382
20. Шевчук О.Ю. Основні принципи запобігання та протидії корупції. URL: http: elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/5155/1/РЕАЛІЗАЦІЯ%20ДЕРЖАВНОЇ%20АНТИКОРУПЦІЙНОЇ%20ПОЛІТИКИ%20В%20МІЖНАРОДНОМУ%20ВИМІРІ_p539-542.pdf (дата звернення 12.01.2020 року)
Published
2019-11-06
How to Cite
Sherban, V. (2019). System of principles of OSINT functioning in the field of anti-corruption activities in law enforcement authorities. Social Law , (3), 70-78. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.12
Section
Articles