Practical problems of social legislation in the conditions of the european integration of Ukraine and the ways of their solutions

  • Lesya Malyuga
Keywords: social legislation, European integration of Ukraine, social standards, problems of legal regulation, social guarantees.

Abstract

In the article the shortcomings, gaps and problems of social legislation in the context of Ukraine's European integration are analyzed. The content and significance of each of them are investigated. There are clear ways to solve these problems. The directions of improvement of social legislation in the conditions of European integration of Ukraine are revealed.

References

1. Коваль О. П. Удосконалення функціонування соціальної сфери України: економіко-адміністративний аспект. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4. С. 188-196
2. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII "Прикінцеві положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік": Рішення Конституційного суду України від 26.12.2011 № 20-рп/2011. Офіційний вісник України. 2012 р. № 3. стор. 55. стаття 100. код акта 59981/2012
3. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018 р. № 50. стор. 5. стаття 400
4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 49-51. ст. 376
5. Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку: монографія за ред. М. Шумила, І. Комоцької. Київ: НікаЦентр, 2018. 516 с.
6. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 47-48. ст.372.
7. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доп. О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна. К. : НІСД, 2012. 88 с.
8. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992 р. № 15. стаття 190
9. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16.12.1993 № 3721-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 4. ст.18
10. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення: Міжнародний документ від 28.06.1952. Відомості Верховної Ради України 2016 р. № 36. стор. 5
11. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий): Міжнародний документ від 06.11.1990 № ETS N 139. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_651 (дата звернення 16.08.2019 року)
12. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ від 03.05.1996. Відомості Верховної Ради України. 2007 р. № 51. стор. 2096
13. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 № 137-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. N 43. ст.418
14. Про внесення зміни до пункту 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)": Закон України від 17.05.2017 № 2034-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 24. ст.279
Published
2019-11-06
How to Cite
Malyuga, L. (2019). Practical problems of social legislation in the conditions of the european integration of Ukraine and the ways of their solutions. Social Law , (3), 47-53. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.08
Section
Articles