Doctrinal problems in the legal protection of labor safety in Ukraine

  • Roman Cherneha
Keywords: doctrinal problems, legal support, labor protection, labor legislation, labor safety.

Abstract

In the article types of doctrinal problems in the field of legal protection of labor protection in Ukraine are analyzed. The list of them, as well as the specifics of the study of gaps and shortcomings in the field of legal protection of labor protection by other scientists have been clarified. The content and significance of each problem are detailed. Suggestions are made to resolve these issues

References

1. Вєтухова І.А. Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2001. 20 с.
2. Серіков Я.О. Основи охорони праці. Харків.: ХНАМГ, 2007 р. 227 с.
3. Шудренко І. В. Основи охорони праці. Житомир : Видавець, О. О. Євенок, 2016. 214 с.
4. Рябуха О. І. Лекція: Граничні та патологічні стани. Хвороба. URL: https: bitly.su/eATtyMCU (Дата звернення: 31.07. 2019)
5. Грицай Ю. В. Правове регулювання охорони праці молоді: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. 2015. №. 34. С. 10-14.
6. Іріоглу С. Д. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх за законодавством України. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». 2018. № 1. С. 124-128.
7. Биба Н. М. Правове регулювання трудових відносин з інвалідами: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня к. ю.н. зі спеціал.: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення/НУ «НЮА ім. Ярослава Мудрого». Х. 2011. 20 с.
8. Декларація про права інвалідів: міжнародний документ ООН від 09.12.1975. URL: https: bitly.su/51VeI (Дата звернення: 08.08.2019)
9. Конвенція про права осіб з інвалідністю: міжнародний документ ООН від 13.12.2006. URL: https: bitly.su/Znrjz (Дата звернення: 08.08.2019)
10. Ковалевич С. П., Хоружа І. Г. Особливості правового регулювання умов праці жінок. Молодий вчений. 2017. № 5.1. С. 54-57.
Published
2019-11-06
How to Cite
Cherneha, R. (2019). Doctrinal problems in the legal protection of labor safety in Ukraine. Social Law , (3), 30-36. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.05
Section
Articles