Functions of legal habit in modern labor law of Ukraine

  • V. Kuzmenko
Keywords: function, legal custom, labor law, labor legislation.

Abstract

In the article the types of functions of legal custom in modern labor law of Ukraine are analyzed. The content and meaning of each function in the specified context is clarified. The role of the functions of the legal custom in modern labor law of Ukraine is detailed

References

1. Босак К. С. Співвідношення традицій зі звичаями та їх запобіжна роль у профілактиці злочинності. Держава та регіони. Сер.: Право. 2013. № 4. С. 88-91
2. Щокін Ю. Я. Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.11 «міжнародне право» НЮУ ім. Ярослава Мудрого., 2016. 43 с.
3. Бедрій М. М. Основні та додаткові ознаки правового звичаюу контексті пошуків його дефініції. Journal «ScienceRise: Juridical Science», 2018. № 1 (3). С. 25- 33
4. Коров’як О. Я. Правовий звичай, як джерело права. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки, 2019. № 69. С. 14-17
5. Гаєвська Т. Соціокультурна цінність правових звичаїв у житті українців. Культурологічна думка.2015. № 8. С. 113-119
6. Ануфрієнко О. А. Основоположна виховна функція права в Україні на початкуxxi ст.: філософсько-правовий аспект. Форму права, 2010. № 2. С. 11-14
7. Кушинська Л. А. Перетворення звичаю нормативного характеру на правовий звичай. Теоретичний аспект. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2014. Вип. 24. С. 157-162
8. Могілевський Л. В. Характеристика окремих джерел трудового права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. 2016. Вип. 1. Т. 2. С. 82-85
9. Русаль Л. М. Види функцій трудового права. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. № 6. С. 73-77
10. Бутинська Р. Я. охорона праці, як функція трудового права. Соціально-правові студії, 2019. № 2 (4). С. 82-87.
11. Щербина В. І. Функції трудовго права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення» НЮУ ім. Ярослава Мудрого., 2009. 37 с.
12. Процюк С. Л. Cоціальне партнерство як механізм соціального захисту зайнятого населення. URL: https: cutt.ly/6tcIqBl (Дата звернення: 22.06.2019)
13. Корунчак Л. А. Формування правового звичаю: історично-синергетичний погляд. Право і суспільство. 2013. № 6.2. С. 29-32
Published
2019-11-06
How to Cite
Kuzmenko , V. (2019). Functions of legal habit in modern labor law of Ukraine. Social Law , (3), 24-30. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.04
Section
Articles