Peculiarities of the origin, development and termination of legal affairs in the field of staff service of Ukraine

  • A. Andreev
Keywords: legal relations, personnel support, public service, public service employees, labor legislation

Abstract

In the article the importance of legal fact in the context of the study of legal relations in the sphere of personnel support of the civil service of Ukraine is revealed. The peculiarities of legal relations in the sphere of personnel support of the civil service of Ukraine are investigated. The specificity of development and termination of legal relations in the sphere of personnel support of the civil service of Ukraine is analyzed. The content and role of each category in the specified area are revealed.

References

1. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.
2. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Л.: Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, 1999. 214 с.
3. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246. Офіційний вісник України. 2016. № 28. С. 179. Ст. 1116. Код акта 81459/2016.
4. Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564. Офіційний вісник України. 2010. № 51. С. 43. Ст. 1701. Код акта 51915/2010.
5. Іншин М.І. Структура службово-трудових правовідносин. Трудове право України : Науково-інформаційний журнал. Українська асоціація фахівців трудового права. Харків, 2006. № 1. С. 26-32
Published
2019-11-06
How to Cite
Andreev , A. (2019). Peculiarities of the origin, development and termination of legal affairs in the field of staff service of Ukraine. Social Law , (3), 12-20. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.02
Section
Articles