Content of the mechanism for the implementation of the rights of employees

  • Mykola Inshyn
Keywords: legal mechanism, implementation of law, rights of workers, right to rest, work activity.

Abstract

In the article the specific content of the mechanism of exercising the right of workers to rest is analyzed. Its constituent elements are determined. The theoretical and legal aspects of each of them are described. The place and role of each of them in the system of elements of the mechanism of exercising the right of workers to rest is clarified.

References

1. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
2. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР).1995. № 31. С. 241.
3. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 № 796-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 16. С. 200.
4. Козловська Л. В. Функції юридичних фактів у динаміці підстав спадкових правовідносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 30(1). С. 133-136.
5. Кімчинська С. В. Юридичні факти як елемент механізму цивільного процесуального регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 14(2). С. 26-28.
6. Сімутіна Я. В. Роль юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 61. С. 201-207.
7. Сімутіна Я.В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин: афтореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05- трудове право; право соціального забезпечення НУ «ОЮА» Одеса, 2019. 47 с.
8. Ковальська В. В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 206-211
9. Драган І. В. Правосвідомість як визначальний компонент механізму реалізації кримінальної відповідальності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . 2017. № 1. С. 226-237.
10. Соколовський О. О. Правосвідомість як необхідний елемент підвищення рівня розвитку суспільства й становлення правової держави. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. № 20.С. 115-119.
Published
2019-11-06
How to Cite
Inshyn, M. (2019). Content of the mechanism for the implementation of the rights of employees. Social Law , (3), 8-11. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.01
Section
Articles